Lite olika..

Hej alla.

Den 22 februari mellan kl. 20-01 så håller Syndikalistiska Ungdomsförbundet nattkafé på 44an i Stockholm. Paddsatan kommer gå att köpa där. Både nummer fyra och tre.

Den 26-28 april äger SPX rum i Stockholm, och under seriemässan så kommer Paddsatan ha bokbord med det splitternya nummer fem som kommer släppas under SPX. Vill du vara garanterad ett nummer? Maila redan nu till paddsatan snabel-a gmail.com!

Annonser